Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> věda >> fyzická věda >> chemie >>

Rubidium

Rubidium
Rubidium

rubidium , měkký , stříbřitý - bílý kovový prvek, který je velmi reaktivní chemicky . Při styku se vzduchem , rubidia rychle tarnishes a může se vznítit . To bude rozkládat vodu a , v některých případech , zapálení vodíku uvolněné v rozkladu. Z těchto důvodů , čistý rubidia se udržuje pod vakuem , nebo ponoří do petrolej nebo podobné kapaliny. Jedno použití pro rubidium je při výrobě Fotoelektrické články . Kov byl objeven v roce 1861 Robertem Bunsen a Gustav Kirchhoff Německa

chemická značka : . Rb . Atomová hmotnost : 85,4678 . Atomové číslo : 37. Specifická hmotnost : 1,53 . Teplota tání : 102.02F . ( 38.9C ) . Bod varu : 1,270.4F . ( 688C ) . Valence : 1. Rubidium patří do skupiny IA periodické tabulky
.