Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> auto >> pod kapotou >> údržba vozidel >>

Jak Použití Voltmeter

How používat voltmetr
Prohlédněte si článek Jak používat voltmetr Jak používat voltmetr

voltmetr opatření, kolik napětí je průchodu mezi dvěma body. Je to tím, že měření rozdílu mezi pozitivní vstup napětí a záporným vstupem napětí. A. Voltmetr se obvykle používá ke kontrole výkonu v elektrických obvodech

A voltmetr má tři části, které potřebujete vědět o, než jej můžete použít:

 • pozitivní vstup terminálu (obvykle červené )
 • Záporný vstupní terminál (obvykle černý)
 • Display, kde uvidíte výsledky měření. Pokud je váš přístroj je analogový, budete muset číst výsledky z stupnici. Pokud je to digitální, budou výsledky zobrazí jako čtení na LCD nebo LED obrazovky [zdroj: Mastascusa].

  Před použitím voltmetr, budete muset zjistit, zda je aktuální už měření je stejnosměrný proud (který teče v jednom směru), nebo střídavý proud (který teče tam a zpět). Ujistěte se, že používáte voltmetr, který je kompatibilní s typem proudu máte měření, nebo že vaše voltmetr je nastaven na odpovídající nastavení. Otáčením kolečka vyberte rozsah napětí, jste měření [zdroj: Doctronics]. Nyní jste připraveni používat voltmetr:.

  1. Připojit kladný vstupní svorky kabel ke kladnému konci obvodu (nebo co chcete měřit napětí)
  2. Připojte záporný vstupní svorky kabel k zápornému konci obvodu (nebo co chcete měřit napětí).

   Voltmetr se zapne a měří rozdíl mezi napětí na první bod a napětí na druhý bod, říkám vám, kolik napětí je cestování mezi dvěma body [zdroj: Mastascusa]
   .