Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> peníze >> ekonomika >> Peníze zákon >>

Urážka na cti a Slander

Libel a pomluvy
Procházet článku urážky na cti a pomluvy urážku na cti a pomluvy

urážku na cti a pomluvy, v právu, nepravdivé prohlášení, které mají tendenci poškodit pověst člověka a vystavit ho k veřejné nenávisti, opovržení, nebo zesměšnění nebo trestního stíhání. Urážka na cti a pomluvy jsou někdy nazýváni pomluvy. Hanlivý výrok je urážka na cti, když je v psaní, značky nebo obrázky. Je to pomluva, když to je mluvené. Oběť za urážku na cti nebo pomluvy má důvod žalovat pouze tehdy, když je hanobení sdělit třetí osobě. Pomluvu nebo pomluvy je přečin spíše než trestný čin, s výjimkou zvláštních okolností týkajících pobuřování.

Libel je považována za závažnější než pomluva, a větší škody může být udělena za to, protože to má potenciálně širší publikum. Vzhledem k velikosti publika, hanlivé výroky o rozhlasu nebo televize, i když mluví, jsou obvykle posuzovány jako urážka na cti, spíše než pomluva.

Tradičně američtí soudy rozhodl, že svoboda tisku, jak je zaručeno v prvního dodatku neposkytuje ochranu novinky publikace z urážky na cti rozsudku. V roce