Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> kultura >> lidé >> legální systém >>

Zloděj Alarm

Burglar Alarm
Zloděj Alarm

bezpečnostní zařizení, zařízení používané pro indikující přítomnost vetřelce. Alarm, typicky zvonek nebo roh, je součástí systému, který obsahuje řídicí jednotku a jeden nebo více snímačů. . Některé poplašné systémy automaticky upozorní na místní policejní oddělení nebo soukromý monitorovací služby

Mezi nejčastější typy čidel jsou různé druhy spínačů, které jsou namontované na dveře nebo okna; otevření dveří nebo okna spustí alarm. Dalším běžným typem se skládá z elektricky vodivá pásu fólie aplikované na skle okna. Přerušení proudu v důsledku přerušení pásu způsobí relé (magnetický spínač) zavřít a nastavit alarm. Třetí typ snímače používá vysílač, který vyzařuje mikrovlny nebo ultrazvukové vlny a přijímač, který zvedne vlny odražené v oblasti hlídané alarmem. Snímač detekuje změny frekvence odražených vln způsobených jakéhokoliv pohybu v prostoru. Čtvrtý typ, který se nazývá pasivní infračervený senzor, detekuje tělesné teplo a jakékoli osobě, která přechází před ním.