Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> zvěř >> divoká zvířata >> mořský život >>

Shipworm

Shipworm
shipworm

shipworm, nebo Teredo, název pro rodinu skořápky mořských živočichů. I když se podobají červy, shipworms jsou měkkýši. Shipworm má podél štíhlým tělem a malou dvoudílného pláště připojené k přední (přední) konec tělesa. Tělo je velmi dlouhá ve vztahu k plášti; Například, jeden druh obyčejně nalezený v severoamerických vodách mohou růst až na dvě nohy (60 cm) dlouho, ale jeho skořápka je pouze jedna polovina palce (13 mm) dlouho. Existuje více než 65 druhů shipworm, toulat se v délce od 10 palců (25 cm) na více než tři stopy {90 cm). Shipworms se nacházejí ve všech ale polárních mořích.

Malé skořepiny fungují jako vrtací nástroje, které používají shipworms zavrtat do ponořeném dřeva, jako například v wharf hromadách a lodě. Jakmile se připojit se k dřevěné konstrukci, oni hrabat hlouběji a hlouběji. Mohou tak nakonec oslabí dřevo, že to zlomí odděleně. Dřevo je hlavním zdrojem potravy pro shipworms.

Shipworms tvoří rodinné Teredinidae.