Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> zvěř >> divoká zvířata >> savci >>

Leopard

bláčkový, Neofelis nebulosa.
Page [1] [2] [3]