Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> věda >> slovník >> slavní vědci >> astronomové >>

Roemer ,

Olaus Roemer ,
Olaus Roemer , Olaus Roemer , Olaus ( 1.644 do 1710 ) , dánský astronomové . Byl první, změřit rychlost světla , s použitím zatmění Jupiterových měsíců .