Získávání znalostí
Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> kultura >> dějiny >> Evropa >> biografie >> Evropská královská hodnost >> 

SimeonGreat

 
Simeon velký
Procházet článek Simeon Veliký Simeon Veliký
< p > Simeon ( I) Veliký ( ? -927 ), Pravítko Bulharska ( 893-927 ) . Za jeho vlády, území Bulharska byl rozšířen od Černého moře k Jadranu . Jeho první kampaň , 894-97 , byl úspěšný válka proti byzantské říše, který byl nucen zaplatit roční poplatek do Bulharska. Simeon armády pak obsadil Makedonie, Albánie, a Thrákie , a nakonec Srbsko .

Simeon byl vzděláván v Konstantinopoli . Obdivoval řeckou kulturu a povzbudil překlad řecké literatury do slovanského jazyka . Udělal bulharský kostel nezávislý patriarchy v Konstantinopoli . Simeon byl první bulharský panovník vzít titul cara .