Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> zvěř >> divoká zvířata >> mořský život >>

Daphnia

Daphnia
Daphnia

Daphnia , nebo Water Flea , sladkovodní korýši , která plave s trhavými pohyby. Je to potravina pro větší ryby. Dafnií je méně než jedna čtvrtina palce (6 mm) dlouhý . Jeho vnitřní orgány jsou viditelné přes jeho transparentním tělesem , což je užitečné vědců v laboratorních experimentů . Vzhledem k tomu, dafnie rychle reprodukuje , to je také často používán ve studiu dědičnosti.

Daphnia je rod objednávky Clodocera , patřící do třídy Crustacea .